fbpx
עוגן במסלולי המשכנתא

עוגן במסלולי המשכנתא

אתאר לכם את הסיטואציה הבאה, בעת רכישת דירה, כמו רובו אתם מתבקשים לסור לבנק על מנת לבקש משכנתא, מציעים לכם מגוון מסלולים שעל פניו נראים לכם טובים. אך האם באמת אתם מבינים מהם אותם המסלולים שמוצעים לכם? מה היתרונות של כל מסולו? מה החיסרון של כל מסלול? מתי הריבית מתעדכנת,...
מסלול הפריים

מסלול הפריים

מהו מסלול הפריים ? במסלול זה, הקרן אינה מוצמדת למדדים אך חלה עליה ריבית כמו בכל מסלול. הריבית שקיימת במסלול זה נכון להיום, הינה הריבית האטרקטיבית ביותר שקיימת בין מסלולי המשכנתא השונים. ריבית פריים היא ריבית שבה הבנקים משתמשים כעוגן. העוגן הוא בסיס אשר עליו מעמיסים את...
משכנתא צמודת מק”מ

משכנתא צמודת מק”מ

מהי משכנתא צמודת מק”מ? במסלול זה הריבית מתקבעת למשך שנה ולאחר שנה, הריבית משתנה. מק”מ הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית. בנק ישראל מנפיק אותו לציבור עבור הממשלה. מדי חודש מונפק מק”מ חדש, שמשך החיים שלו הוא שנה. הסיבה לזמן הנקוב הינה משך הזמן של איגרת החוב...
ריבית קבועה לא צמודה

ריבית קבועה לא צמודה

מהו מסלול ריבית קבועה לא צמודה ? ריבית קבועה לא צמודה היא ריבית אשר בעת לקיחת ההלוואה, מתקבעת לאורך כל התקופה. בנוסף ריבית זו אינה מוצמדת למדד המחירים לצרכן, נתון שממקם מסלול זה בעדיפות גבוהה כאשר הריבית במשק נמוכה. אחת הסיבות העיקריות שנרצה לקחת מסלול זה בעת שהריבית...
ריבית משתנה לא צמודה למדד

ריבית משתנה לא צמודה למדד

מהו מסלול ריבית משתנה צמודה למדד ? במסלול זה, בניגוד למסלול המקביל (משתנה צמודה) הקרן אינה צמודה למדד מחירים לצרכן והריבית משתנה בכל נקודת יציאה – לטובה או לרעה. לרוב, הבנק קובע ריבית נמוכה יותר מהמקובל בשוק נכון לאותה נקודת זמן, אך מאותה העת, המשכנתא מושפעת...
ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן

ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן

מהו מסלול ריבית קבועה צמודה ? במסלול זה הריבית נשארת קבועה לאורך כל ההלוואה אך הקרן, בניגוד למסלול קבועה לא צמודה, מוצמדת למדד המחירים לצרכן. במרבית המקרים בהם ניגש לבד לבנק, נקבל הצעה שבה במסלולי הריביות הקבועות (צמודה/לא צמודה) יהיה רק שליש מסך ההלוואה שלנו (מגבלת...
נגישות